Drobečková navigace

Úvod > Aktivity

Aktivity

Uskutečněné a probíhající projekty:

 • Málotřídky společně – projekt zaměřený na spolupráci a konkurenceschopnost
 • Peníze EU školám – „šablony“
 • Moderní vesnické málotřídní školy – volně navazuje na předcházející projekt Málotřídky společně
 • Projekt Otevřená škola - je zaměřen na podporu a realizaci kurikulární reformy základních škol v oblasti regionální působnosti, na spolupráci základních škol se státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce včetně zapojení škol do komunitního rozvoje.
 • Projekt Ovoce a zelenina do škol – pravidelné dodávky čerstvého ovoce a zeleniny, ovocných nápojů a 2x ročně ochutnávky exotických produktů

Společná práce, učíme se, hrajeme si:

 • Klidné a nestresující prostředí školy zasazené do krásné přírody
 • Nízký počet dětí ve třídě (10 -15), umožňuje individuální přístup při vyučování
 • Zapojení moderních technologií do výuky
 • Zájmová činnost – hra na flétnu, hra na kytaru, počítačový kroužek, dramatická výchova
 • Velice dobrá spolupráce s obcí, rodiči a veřejností, společné akce – tvořivé dílny s rodiči (podzimní, vánoční a jarní), karnevaly, čarodějnice, společná posezení a besídky, výlety,…

Další aktivity:

 • Pořádáme kulturní vystoupení pro rodiče a veřejnost, škola přispívá ke kulturnímu dění v obci
 • Navštěvujeme divadelní představení
 • Podnikáme turistické výlety
 • Již od MŠ navštěvujeme plavecký výcvik
 • Třídíme odpad, sbíráme starý papír a vysloužilé elektrospotřebiče
 • Spolupracujeme s kroužkem mladých hasičů
 • Spolupracujeme s denním stacionářem – společné akce na hřišti