O škole

„Škola se stane místem, kam děti chodí rády“

Základní škola a Mateřská škola Kozlov byla založena v roce 1788. Na dnešním místě stojí od roku 1902, do dnešní podoby byla přestavěna v roce 1960. Nachází se ve středu obce, vzdálené 10 km od Jihlavy. V současné době škola funguje jako málotřídní škola - jednotřídka pro žáky 1. stupně ZŠ a jedna třída MŠ. Zřizovatelem je obec Kozlov. ZŠ a MŠ Kozlov je školou rodinného typu. Je integrována s mateřskou školou nejen organizačně, ale i celou koncepcí vzdělávacího procesu a veškerého dění. U všech pracovníků školy je vždy na 1. místě dítě – žák. Vzájemná pomoc, tolerance, ohleduplnost a dobrý příklad jsou samozřejmostí.

Fotogalerie
 • Základní škola v Kozlově tvoří jeden právní subjekt s MŠ
 • Základní škola je málotřídní pro 1. – 5. ročník
 • MŠ Kozlov má kapacitu 20 dětí
 • Výuka v ZŠ probíhá v jedné kmenové učebně se spojenými ročníky (1. – 4.) a je zajištěna ředitelem školy a dvěma učitelkami
 • Součástí školy je i školní družina a školní výdejna
 • ŠVP ZV má název „Škola se stane místem, kam děti chodí rády“
 • ŠVP PV motivační název „ Radostné a spokojené dítě = rovnováha duše a těla“
Uskutečněné a probíhající projekty

 • Málotřídky společně – projekt zaměřený na spolupráci a konkurenceschopnost
 • Peníze EU školám – „šablony“
 • Moderní vesnické málotřídní školy – volně navazuje na předcházející projekt Málotřídky společně
 • Projekt Otevřená škola - je zaměřen na podporu a realizaci kurikulární reformy základních škol v oblasti regionální působnosti, na spolupráci základních škol se státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce včetně zapojení škol do komunitního rozvoje.
 • Projekt Ovoce a zelenina do škol – pravidelné dodávky čerstvého ovoce a zeleniny, ovocných nápojů a 2x ročně ochutnávky exotických produktůSpolečná práce, učíme se, hrajeme si

 • Klidné a nestresující prostředí školy zasazené do krásné přírody
 • Nízký počet dětí ve třídě (10 -15), umožňuje individuální přístup při vyučování
 • Zapojení moderních technologií do výuky
 • Zájmová činnost – hra na flétnu, hra na kytaru, počítačový kroužek, dramatická výchova
 • Velice dobrá spolupráce s obcí, rodiči a veřejností, společné akce – tvořivé dílny s rodiči (podzimní, vánoční a jarní), karnevaly, čarodějnice, společná posezení a besídky, výlety,…Další aktivity

 • Pořádáme kulturní vystoupení pro rodiče a veřejnost, škola přispívá ke kulturnímu dění v obci
 • Navštěvujeme divadelní představení
 • Podnikáme turistické výlety
 • Již od MŠ navštěvujeme plavecký výcvik
 • Třídíme odpad, sbíráme starý papír a vysloužilé elektrospotřebiče
 • Spolupracujeme s kroužkem mladých hasičů
 • Spolupracujeme s denním stacionářem – společné akce na hřištiRežim dne

Provoz týkající se aktivit určených žákům a dětem MŠ: 6:00 – 15:30
Otevření budovy : 6:00
Mateřská škola je s celodenním provozem, je zajištěno stravování ve školní jídelně – výdejně (přesnídávka, oběd, svačina)

Družina:  Využití: 1.-4.Ročník
Ranní družina 6:00 - 7:30
Odpolední družina 11:25 - 15:30

Pobyt venku: v případě dobrého počasí 13,45 - 15:30; hry na hřišti a na zahradě


Vyučovací hodina
Délka trvání 45 minut. Počet hodin v jednom sledu: nejvýše 6
Způsoby výuky: využívány všechny formy, tradiční, netradiční i alternativní.Vyučovací hodina Čas od - do
1. 7:45 - 8:30
2. 8:40 - 9:25
3. 9:45 - 10:30
4. 10:40 - 11:25
5. 11:35 - 12:20
6. 13:00 - 13:45
NovinkyZápis do ZŠ

Informace o zápisu do ZŠ a příslušné žádosti ke stažení.


2021-03-16


Více

GDPR

Jedná se o soubor pravidel na ochranu osobních údajů vstupujících v platnost 25.5.2018


2018-05-24


Více