Drobečková navigace

Úvod > Jídelna

Jídelna

Základní škola a Mateřská škola Kozlov je málotřídní škola s 1. až 4. ročníkem ZŠ a jednou třídou MŠ. Nemá vlastní vývařovnu, v budově školy je pouze výdejna jídel a jídelna s kapacitou 45 strávníků. Přesnídávky a svačiny pro MŠ jsou připravovány přímo ve škole, obědy jsou na základě smlouvy denně dováženy z jídelny ZŠ a MŠ Velký Beranov.

Odhlašování obědů

  • Do 7:00 hod. ráno telefonicky na  567 218 053 nebo 734 243 017 – jídelna ZŠ Velký Beranov (paní Kalivodová) nebo na telefon 567 219 602 – ZŠ a MŠ Kozlov (paní Francálková). Na pozdější telefonáty nebude brán zřetel a oběd si musíte odebrat v jídlonosiči.

 

  • Při onemocnění žáka si lze první den oběd vyzvednout v přineseném  jídlonosiči za sníženou cenu. Pouze první den nepřítomnosti žáka ve škole se považuje za pobyt ve škole (§ 4 odst. 9 vyhl. č.107/2005 SB.). V dalších dnech nemoci je možné stravu nadále odebírat, ale v rámci hostinské činnosti (tj. cena oběda cizích strávníků 65,-Kč).

 

  • Na další dny nepřítomnosti žáka ve škole musí žák (zákonný zástupce) obědy odhlásit na tel. 567 218 053 nebo 734 243 017 – ZŠ Velký Beranov nebo 567 219 602 – ZŠ a MŠ Kozlov

Finanční normativy na potraviny platné od 1. 9. 2021

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění č. 107/2008 Sb. a vyhlášky č 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování ve znění posledních úprav (vyhl. č. 463/2011 Sb.)

Strávníci  do 6 ti let

přesnídávka           11,- Kč

oběd                     30,- Kč

svačina                   11,- Kč

pitný režim              6,- Kč

Strávníci   7 - 10 let

přesnídávka, svačina, pitný režim - cena shodná se strávníky do 6 ti let

oběd                     32,- Kč

Strávníci 11 -14 let

oběd                     34,- Kč

Cizí strávníci

oběd                     85,- Kč

 

Alergeny ve školní jídelně

Označování alergenů v potravinách je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem 

Odvolání na legislativu:

EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

Značení alergenů ve školních jídelnách

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Dne 13.12.2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně, nebo číslem označující alergen. Pokud bude zvolené číselné značení, bude v blízkosti jídelního lístku seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek.