Drobečková navigace

Úvod > Školka > Aktuálně

Aktuálně


V Kozlově dne 17. 5. 2023

Základní škola a Mateřská škola Kozlov přijme do třídy MŠ učitelku na 10 hodin přímé pedagogické činnosti (PPČ) týdně. Jedná se o zkrácený úvazek 0, 32 h - tedy 2 hodiny PPČ denně. Bližší informace na tel. 601 330 741 - ředitel školy, e-mail : skola.kozlov@ji.cz

                                           

                      Rozhodnutí

 o přijetí/nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Kozlov

Ředitel Základní školy a Mateřské školy v Kozlově, příspěvkové organizace rozhodl podle ustanovení §34, § 165, odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění  t a k t o:

 Seznam  přijatých  uchazečů k předškolnímu vzdělávání v MŠ Kozlov pro školní rok  2024/2025

                                          1/2024   přijat/a   od 1.9.2024

                                             2/2024   přijat/a   od 1.9.2024

                                             3/2024   přijat/a   od 1.9.2024

                                             4/2024   přijat/a   od 1.9.2024

                                             5/2024   přijat/a   od 1.9.2024

                                             7/2024   přijat/a   od 1.9.2024

                                             8/2024   přijat/a   od 1.9.2024

 Seznam  nepřijatých  uchazečů k předškolnímu vzdělávání v MŠ Kozlov pro školní rok  2024/2025   

                                              6/2024  nepřijat/a

 

 

    ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  KOZLOV na školní rok 2024 / 2025

se uskutečnil v úterý 7. května 2024 ve třídě MŠ, od 15,30 do 17,00 hodin

      Zápis do mateřské školy proběhne klasickou formou s přítomností dětí a zákonných zástupců. Povinně se týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2024 pěti let věku tj. dětí narozené v období od 1.9.2018 do 31.8.2019 (ustanovení §34 odst.5 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění). Dále budou přijímány děti čtyřleté a tříleté až do naplnění kapacity mateřské školy.

 

Pro přijetí dítěte do MŠ je nutné doložit:

  1. Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  2. List potvrzený lékařem o očkování
  3. Rodný list dítěte
  4. Doklad o ověření totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz)
  5. Potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud není totožný s trvalým pobytem zákonného zástupce)

 

KRITÉRIA přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025                       

  1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které mají rok do zahájení povinné školní docházky (dítě, které dosáhne 5 let do 31.8.2024) ze spádové oblasti.
  2. Přednostně se přijímají děti ze spádové oblasti starší 3 let (narozené do 31.8.2021)
  3. Při volné kapacitě školy mohou být přijímány děti z nespádových oblastí starší 3 let

V případě dotazů nás kontaktujte prostřednictvím emailu  nebo telefonicky na čísle 567 219 602. Potřebné dokumenty lze vyzvednout i v MŠ Kozlov. 

 

ŽÁDOST o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (Kozlov 2024).pdf

 

ŽÁDOST o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (Kozlov 2024).docx 

Nové webové stránky

Ve spolupráci se společností ANTEE s.r.o. jsme pro Vás připravili nové webové stránky.

Více

Publikováno 14. 3. 2022 7:43