Drobečková navigace

Úvod > Školka > Aktuálně

Aktuálně


V Kozlově dne 17. 5. 2023

Základní škola a Mateřská škola Kozlov přijme do třídy MŠ učitelku na 10 hodin přímé pedagogické činnosti (PPČ) týdně. Jedná se o zkrácený úvazek 0, 32 h - tedy 2 hodiny PPČ denně. Bližší informace na tel. 601 330 741 - ředitel školy, e-mail : skola.kozlov@ji.cz

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  KOZLOV

na školní rok 2023 / 2024 

3.5. 2023 v 15.30 – 17.00 hod.

 

      Zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 proběhne klasickou formou s přítomností dětí a zákonných zástupců. Povinně se týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2023 pěti let věku –  dětí narozené v období od 1.9.2017 do 31.8.2018 (ustanovení §34 odst.5 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění). Dále budou přijímány děti čtyřleté a tříleté až do naplnění kapacity mateřské školy.

 

Pro přijetí dítěte do MŠ je nutné doložit:

  1. Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  2. List potvrzený lékařem o očkování
  3. Rodný list dítěte
  4. Doklad o ověření totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz)
  5. Potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud není totožný s trvalým pobytem zákonného zástupce)

 

KRITÉRIA přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024                         

  1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které mají rok do zahájení povinné školní docházky (dítě, které dosáhne 5 let do 31.8.2023)
  2. Přednostně se přijímají  děti ze spádové oblasti starší 3 let (narozené do 31.8.2020)
  3. Přednostně se přijímají děti ze spádové oblasti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu naplnění kapacity mateřské školy 
  4. Při volné kapacitě školy mohou být přijímány děti z nespádových oblastí

V případě dotazů nás kontaktujte prostřednictvím emailu  nebo telefonicky na čísle 567 219 602. Potřebné dokumenty lze vyzvednout i v MŠ Kozlov. 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2023-2024.doc

 

 

Nové webové stránky

Ve spolupráci se společností ANTEE s.r.o. jsme pro Vás připravili nové webové stránky.

Více

Publikováno 14. 3. 2022 7:43