Drobečková navigace

Úvod > Školka

Mateřská škola

Koncepce mateřské školy

Rodinný typ mateřské školy se zaměřením na všestranný rozvoj osobnosti dítěte, se zřetelem na citovou stránku a jeho individualitu. Brát dítě takové jaké je s jeho klady i zápory.   

 

„RADOSTNÉ  A  SPOKOJENÉ  DÍTĚ  =  ROVNOVÁHA DUŠE  A TĚLA“

 

Aktivity, které nabízíme

          - pravidelné dílničky s rodiči – podzimní, adventní, velikonoční, tematické

          - společné návštěvy divadelních představení v Jihlavě nebo v MŠ          

          - veřejná vystoupení dětí při kulturních akcích ve škole nebo obci

          - seznamování s vodou, základy plavání předškolních dětí v plavecké škole

            na bazénu  Evžena Rošického v Jihlavě

          - kroužek hry na zobcovou flétnu pro předškolní děti

          - práce s keramickou hlínou

          - poskytujeme prostor pro rodiče zorganizovat pro děti jakoukoli aktivitu

 

Denní režim MŠ

   6.30. - 8.15        příchod dětí, volná hra, individuální rozhovory, individuální

                               nebo skupinové činnosti řízené učitelkou

   8.15 -  8.45        hygiena, přesnídávka

   8.45 -  9.45        pokračování v činnostech, dokončení prací, řízené činnosti,

                               komunitní kruh

  9.45 - 11.30       příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.30 - 12.00       hygiena, oběd, hygiena, čištění zubů

12.00 – 13.45      odpočinek, klidné hry, příprava na školu

13.45 – 16.00      vstávání, hygiena, odpolední svačina, spontánní hry dětí,                  

                              odchody dětí z MŠ